Stacks Image 43264

Lönsam problemlösning på en modern arbetsmarknad

Personcentrerad arbetsmarknad

Personcentrerad arbetsmarknad är problemlösning med personen i centrum. Vi pausar, för en stund, diskussioner om institutioner, system, problemgrupper och bristyrken och använder istället en problemlösning som ...

... formas kring personers unicitet snarare än utifrån kategorier.

... lägger mer fokus på att rättsöka än att felsöka.

... möter personer som problemlösare snarare än problem att lösa..

Effektivitet, utveckling och hälsa

Målet med personcentrerad arbetsmarknad är en mer effektiv, trygg och hälsosam arbetsmarknad – till nytta för individer, organisationer och samhället. Genom att angripa arbetsmarknadens problem nerifrån och upp får vi bättre och mer kostnadseffektiva lösningar. Att lösa en matchning i taget står i kontrast till att leta efter svar som ska passa grupper av människor utifrån bransch, utbildningsnivå, ålder, kön, hinder eller annat.

Personcentrerad arbetsmarknad kan appliceras på alla människor och ge nya svar på gamla frågor utan att tumma på effektivitet eller skalbarhet – från bransch-, kultur- och språkbyte till funktionsvariation, åldrande befolkning, fastbrändhet och karriärhälsa.

Patientlagstiftning för arbetsmarknaden?

1 kap 1 § i Patientlagen (2014:821)
Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Ta reda på mer ...

Personcentrerad arbetsmarknad lanserades 2019 av Ibility Institute och Future is Free. Välkommen att höra av dig!

Torild Carlsson
0708 - 16 66 69


Eva-Karin Andeman
0733 - 35 09 66Du kan läsa mer om erfarenheterna bakom personcentrerad arbetsmarknad i boken Äntligen måndag - arbetsmarknad för alla (2018).